Manastir Sveta Petka

U blizini Berkasova na dva kilometra severozapadno u sastavu spomeničkog kompleksa parohijalne crkve, nalazi se Crkva Svete Paraskeve - Sv. Petka, smeštena u lepoj uvali na potezu Ašman, okružena šumom i vinogradima. Ispod samog temelja, na istočnoj strani crkve nalazi se uređen izvor, čija se voda u narodu smatra lekovitom i čudotvornom.

Manastir Novo Hopovo

Manastir Novo Hopovo, sa crkvom sv. Nikole po svojoj arhitektonskoj vrednosti predstavlja najznačajniju sakralnu građevinu svoje epohe na ovim prostorima. Prvi pisani pomen manastira je iz 1451. godine. Sadašnja crkva podignuta je 1575-1576. godine. Hopovsko fresko-slikarstvo jedno je od najznačajnijih na balkanskom umetničkom području. Ikone na ikonostasu radio je najznačajniji srpski barokni slikar Teodor Kračun. [...]

Manastir Mala Remeta

Tokom 1588. godine u turskom popisu se navodi manastirsko imanje manastira Mala Remeta i čini se da ono nije bilo malo. Možda je i zato tokom 1566. godine određena otkupna cena od čak 6000 aspri (akči). Međutim, manastiru nije bio suđen miran život tako da je nedugo potom spaljen (verovatno od Turaka) i odmah zatim [...]

Manastir Krušedol

Posle smrti svog supruga, despotica Angelina stiže 1487. godine u Srem. Sa sobom donosi i mošti svog supruga Stefana Slepog. Od ugledne Srpske porodice Jakšić dobija zemljište na kome podiže ženski manastir u samom mestu Krušedolu (danas seoska crkva), a njen sin vladika, uz materijalnu pomoć svog rođaka vlaškog vojvode Jovana Njagoja, podiže muški manastir [...]

Manastir Jazak

Na južnoj padini Fruške Gore, nedaleko od zapustelog i urušenog manastira Stari Jazak, započeta je 1736. godine gradnja manastira Novi Jazak, čiju arhitektonsku celinu čine crkve Sv. Trojice okružena sa tri strane konacima i visoki zid koji zatvara portu. Nastala u tradiciji ukrajinskog baroka, neujednačenim stilskim osobenostima ukazuju na uticaje srpskog slikarstva prelaznog perioda XVIII [...]

Manastir Grgeteg

Kao i kod većine manastira ne zna se pouzdano ko je bio graditelj manastira Grgeteg kao što nije poznato ni vreme njegove izgradnje. Legenda tvrdi da je ovaj manastir podigao despot Vuk Grgurević (Zmaj Ognjeni) ne bi li smestio svoga slepog oca Grgura Brankovića, slepog hilandarskog monaha Germana. Navodi se čak i 1471. godina kao [...]

Manastir Divša

Manastir Divša nalazi se na zapadnom ogranku južnog obronka Fruške Gore u blizini sela Vizić. Manastirska crkva posvećena je sv. Nikoli. Predanje kaže da je Divšu sazidao despot Jovan Branković krajem 15. veka. Prvi pouzdani podaci o ovom manastiru u turskim izvorima potiču iz druge polovine 16. veka. Ikonostas je rezan 1751. godine u Novom [...]

Manastir Bešenovo

Prema predanju, manastir Bešenovo, čiji se ostaci nalaze na južnom obronku Fruške gore, uz potok Čikoš, osnovao je srpski kralj Dragutin krajem XIII veka. Posvećen je sv. arhanđelima Mihailu i Gavrilu. Kada je manastir Vitovnica kod Požarevca stradao od Turaka, njegovi kaluđeri su sa najvrednijim liturgijskim predmetima prebegli u manastir Bešenovo. Među tim predmetima su [...]

Manastir Beočin

Manastir Beočin pripada Eparhiji Sremskoj i jedan je od najposećenijih manastira na Fruškoj Gori. U manastirskoj crkvi se nalazi čudotvorna ikona Majke Božije i mošti Svetog Vladike Varnave Nastića, najmlađeg srpskog svetitelja. Tačno vreme nastanka ovog fruškogorskog manastira do sada nije utvrđeno. Bez sumnje, Beočin je postojao oko polovine 16. veka, s obzirom da je [...]

Manastir Privina glava

O tome kako je manastir dobio ime opat Bonini (1702) navodi jednu veoma interesantnu legendu: "Stariji ljudi iz ovog mesta pričaju da su čuli da je despot Srbije Vuk Branković dao ne malu sumu novca za gradnju ove crkve i manastira. Trebalo je da bude glavni u Sremu, kojim je tada Branković vladao, budući da [...]