Manastir Divša nalazi se na zapadnom ogranku južnog obronka Fruške Gore u blizini sela Vizić. Manastirska crkva posvećena je sv. Nikoli. Predanje kaže da je Divšu sazidao despot Jovan Branković krajem 15. veka. Prvi pouzdani podaci o ovom manastiru u turskim izvorima potiču iz druge polovine 16. veka. Ikonostas je rezan 1751. godine u Novom Sadu, a slikao ga je 1753 – 1754. godine živopisac Teodor Stefanović Gologlavac. Od početka Prvog svetskog rata do 1922. godine manastir je bio napušten. Pred Drugi svetski rat u njemu je živelo pet monahinja. U manastiru se čuvalo jedno četvorojevanđelje pisano krajem 15. ili početkom 16. veka. Za vreme Drugog svetskog rata manastir Divša je teško oštećen a ikonostas demontiran i odnesen (delimično sačuvan). Od 1980. godine manastir je naseljen i postepeno se obnavlja. Danas manastir čine crkva Sv. Nikole i spratni konak severno od nje.