Istočno od manastira Novo Hopovo na maloj zaravni, izolovan ali ne i nepristupačan, leži manastir Staro Hopovo ili kako se često naziva „stari manastir“. Staro Hopovo je podignuto između 1496. i 1520. godine od strane despota Đorđa Brankovića (Maksima). No, predanje koje to navodi je dosta nesigurno pa je i danas to pitanje otvoreno. Od prvobitne crkve posvećene sv. Nikoli nije ostalo ništa. Kako je bila sagrađena od drveta, a pokrivena crepom, to je veoma lako stradala od zemljotresa 1751. godine. Umesto nje je nikla nova crkva 1752. godine posvećena sv. Pantelejmonu. To je crkva koja i danas postoji. Današnji hram je malih razmera, zidan je od tesanog kamena i opeke. Zvonik ne postoji niti ga je ikada bilo. U blizini manastira, iznad potoka Jelenac je uredjeni izvor – kapelica. Poslednjih godina manastir je dosta obnovljen i obnavlja se i dalje. Ozidan je i zvonik tako da je manastir Staro Hopovo dobilo svoj novi izgled.