U srednjem veku Vrdnik je imao tvrđavu i varoš. Prema Ugarskim i papskim dokumentima pominju se pod imenom Castellum Rendek, prvi put 1315. godine. Gradski zid opasivao je podgrađe. Od starog srednjovekovnog grada najbolje je očuvana branič kula u obliku potkovice, visine 18 metara. Vrdnička kula pripada građevinama srednjovekovne vojničke arhitekture i predstavljala je važnu stratešku i odbrambenu tačku. Novija istraživanja pokazuju na postojanje rimskih temelja ovog važnog utvrđenja. Prilikom istraživanja samog lokaliteta, otkriveni su predmeti iz doba rimske tetrarhije i cara Proba (276 – 282) koji je upravljao delom Rimskog carstva iz Sirmijuma, što ukazuje da je prvobitno utvrđenje na ovom mestu podignuto još u njegovo doba kao osmatračnica ili predstraža samom Sirmijumu. Usamljena kula odolela je vremenu i ljudima i jedini je ostatak nekada moćnog Vrdničkog grada.