Manastir Velika Remeta

Manastir Velika Remeta nalazi se u istočnom delu Fruške gore, severozapadno od istoimenog naselja i nekadašnjeg Prnjavora

Read More

Manastir Vrdnička Ravanica

Manastir Vrdnička Ravanica izgrađen je na južnim padinama Fruške Gore u samom naselju Vrdniku.

Read More

Manastir Staro Hopovo

Istočno od manastira Novo Hopovo na maloj zaravni, izolovan ali ne i nepristupačan, leži manastir Staro Hopovo ili kako se često naziva

Read More

Manastir Petkovica

Manastir Petkovica se nalazi na jugozapadnom delu Fruške gore između sela Divoša i Šišatovca. Manastirska crkva je posvećena

Read More

Manastir Kuveždin

Na jugozapadnim obroncima Fruške gore, u dolini Jaroškog potoka, nalaze se ostaci manastira Kuveždin sa crkvom posvećenom

Read More

Manastir Rakovac

Na osnovu legende sačuvane u jednom starom spisu, Rakovac je osnovao krajem 15. veka Raka Milošević, veliki komornik despota

Read More

Manastir Privina glava

O tome kako je manastir dobio ime opat Bonini (1702) navodi jednu veoma interesantnu legendu: „Stariji ljudi iz ovog mesta pričaju da

Read More

Manastir Šišatovac

Manastir sa crkvom posvećenom Rođenju Bogorodice smešten je na zapadnom delu Fruške gore, na izvoru Remete.

Read More

Manastir Beočin

Manastir Beočin pripada Eparhiji Sremskoj i jedan je od najposećenijih manastira na Fruškoj Gori.   U manastirskoj crkvi se nalazi

Read More

Manastir Bešenovo

Prema predanju, manastir Bešenovo, čiji se ostaci nalaze na južnom obronku Fruške gore, uz potok Čikoš, osnovao je srpski kralj Dragutin

Read More

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox