Manastir Jazak

Na južnoj padini Fruške Gore, nedaleko od zapustelog i urušenog manastira Stari Jazak, započeta je 1736. godine gradnja manastira

Read More

Manastir Divša

Manastir Divša nalazi se na zapadnom ogranku južnog obronka Fruške Gore u blizini sela Vizić.   Manastirska crkva posvećena

Read More

Manastir Grgeteg

Kao i kod većine manastira ne zna se pouzdano ko je bio graditelj manastira Grgeteg kao što nije poznato ni vreme njegove

Read More

Manastir Krušedol

Posle smrti svog supruga, despotica Angelina stiže 1487. godine u Srem. Sa sobom donosi i mošti svog supruga Stefana Slepog.

Read More

Manastir Mala Remeta

Tokom 1588. godine u turskom popisu se navodi manastirsko imanje manastira Mala Remeta i čini se da ono nije bilo malo.

Read More

Manastir Novo Hopovo

Manastir Novo Hopovo, sa crkvom sv. Nikole po svojoj arhitektonskoj vrednosti predstavlja najznačajniju sakralnu građevinu svoje epohe

Read More

Manastir Sveta Petka

U blizini Berkasova na dva kilometra severozapadno u sastavu spomeničkog kompleksa parohijalne crkve, nalazi se Crkva

Read More

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox