Wellness sadržaji

Posvećenim i motivisanim radom svih zaposlenih i kontinuiranim usavršavanjem kadrova uz infrastrukturalna ulaganja u poboljšanje smeštajnih kapaciteta podižemo nivo zdravstveno – rekreativnih turističkih usluga. Wellness centar S.B.  je tu da doprinese unapređenju kvaliteta vašeg života. Postizanje psihofizičkog balansa u današnjem brzom tempu svojevrstan je izazov. Priuštite sebi malo vremena i probajte naše wellness sadržaje. [...]