Nalazi se na Dumbovačkom potoku koji nastaje od više izvora koji izviru ispod Brankovca i Beočinskih livada. Dužina potoka je oko 7 km, a pad relativno mali – svega 110 metara na jednom dužnom kilometru. I pored toga Dumbovački vodopad je najpoznatiji i, doskora, jedini poznati fruškogorski vodopad. Do vodopada se može doći na više načina: iz Starog Rakovca, od Brankovca niz Beočinske livade i putem kroz naselje Dumbovo, uz korito istoimenog potoka. Dumbovački vodopad ne presušuje, a visina mu je oko 4 metra.