Posle smrti svog supruga, despotica Angelina stiže 1487. godine u Srem. Sa sobom donosi i mošti svog supruga Stefana Slepog. Od ugledne Srpske porodice Jakšić dobija zemljište na kome podiže ženski manastir u samom mestu Krušedolu (danas seoska crkva), a njen sin vladika, uz materijalnu pomoć svog rođaka vlaškog vojvode Jovana Njagoja, podiže muški manastir Krušedol. Manastir Krušedol nastao je u vremenu od 1509. do 1514. godine. Za razliku od poseda ostalih fruškogorskih manastira krušedolski su bili daleko veći. Godine 1670, u manastiru Krušedolu obitava 90 kaluđera i 12 staraca. U vreme Velike seobe Srba pod patrijarhom Arsenijem III Čarnojevićem krušedolski kaluđeri su sa manastirskim dragocenostima prebegli u Sentandreju. Vratili su se 1697. godine. Mitropolit Isaije Đaković je 1710. preneo iz Beča mošti patrijarha Arsenija Čarnojevića u manastir Krušedol. Posle bitke kod Petrovaradina 1716. godine, turci su u odstupanju opljačkali i zapalili manastir, a mošti svetih Brankovića sasekli i zapalili. Tokom cele prve polovine XVIII veka manastir je obnavljan. Crkva manastira Krušedola je i mauzolej srpskih crkvenih i drugih znamenitih ličnosti u kome se čuvaju zemni ostaci grofa Đorđa Brankovića, patrijarha Arsenija IV Šakabente i mitropolita Jovana Georgijevića. U manastiru su sahranjeni i Jovan Rašković, vojvoda Stefan Tupljikac, kneginja Ljubica (žena kneza Miloša Obrenovića), mitropolit Petar Jovanović i kralj Milan Obrenović. Ikonostas manastira Krušedola čine ikone od XVI do XVIII stoleća. Posebno se izdvaja Deizis, jedno od najboljih slikarskih ostvarenja XVI veka.