Pavlovačko jezero ili jezero Kudoš nalazi kraj sela Pavlovci, svega 6 kilometara daleko od Rume. Jezero je po poreklu veštačko i nastalo je pregrađivanjem „Kudoškog kanala“. Dužina jezera je 1.700 metara, široko je 700 metara, dok dubina iznosi 6 metara, a celokupna površina jezera je 62.5 hektara. Bogato je sledećim vrstama ribe: šaranom, smuđom, tolstolobikom, somom i amurom. Jezero je divno, lepe boje i pristupačne obale.