„Beli majdan“ je veliki rudnički kop iz kog je sve do 1937. godine vađen kamen – kaolinski granit, koji je najčešće korišćen kao temelj za kuće i verovatno za izgradnju obližnjeg manastira Rakovac, kao i za izradu nadgrobnih spomenika. Dvorana je visoka 3-4. metra, ulaz je širok nekoliko desetina metara i isto toliko se prostire u dubinu. Nalazi se na kosom terenu, a svodove drže „stubovi“, ostavljeni prilikom kopanja i klesanja kamena. Na mnogim mestima vidljivi su tragovi kamenih blokova koji su odatle vađeni. Ova pećina predstavlja jedan od bisera prirodne lepote Fruške gore, a zbog svoje lepote i kvaliteta, kamen je izvožen čak i za Beč.